Vomsis API

Vomsis API Geliştirici Portalı'na Hoş Geldiniz...

Geliştirici Portalı, Vomsis API'lerini kullanarak uygulama oluşturmanıza olanak sağlar. İlk uygulamaya başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi sağladık. Yetkilendirme ve API Kullanımı bölümlerini içeren aşağıdaki kılavuza göz atmanızı öneririz.


Vomsis API KEY ve SECRET nasıl oluşturulur?

Vomsis panel üzerinden, API Ayarları sayfası ile yeni api uygulaması oluşturabilirsiniz. Oluşturulan api uygulaması detayından otomatik oluşturulan API KEY ve SECRET değerlerini alabilirsiniz. Uygulama oluştururken girdiğiniz statik ip adresi üzerinden isteklerde bulunabileceğinizi unutmayın.

Not Servisleri çağırabileceğiniz çalışma aralığı 5 dakikadır.

Postman Collections

Servislerin kullanırken Postman koleksiyonlarından yardım alabilir örnek kod çıktıları ile servisleri projelerinize hızlıca adapte edebilirsiniz. Dökümana aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://documenter.getpostman.com/view/1546119/T1DwctfK?version=latest

Authentication - User Authentication

POST https://developers.vomsis.com/api/v2/authenticate
Params
Field Type Description
app_key String

Api Key

app_secret String

Api Secret

Response Parameters
Field Type Description
status String

Servis durumu

token String

Her istekte gönderilecek olan anahtar

Response
{
  "status": "success",
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGcasiOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImI5ZjhiY2RmZmQ1MzMxYTliMmI4NDcwMzIwZTIwMmZkMjhjMzNlMzdhOTE3OTI1OWNlNjNmYWEzNzc3YmViZDllYjEyZmY2MGE1OWU3NDExIn0.eyJhdWQiOiI3IiwianRpIjoiYjlmOGJjZGZmZDUzMzFhOWIyYjg0NzAzMjBlMjAyZmQyOGMzM2UzN2E5MTc5MjU5Y2U2M2ZhYTM3NzdiZWJkOWViMTJmZjYwYTU5ZTc0MTEiLCJpYXQiOjE1NzQ2NjI5NDYsIm5iZiI6MTU3NDY2Mjk0NiwiZXhwIjoxNjA2Mjg1MzQ2LCJzdWIiOiIxOTgiLCJzY29wZXMiOltdfQ.F8l2XZ2W3S1XPY3ql9fLX49kIdVh9kw8D7mwn2RFJMaGaJHN15k24NczOqkCSgzLOcGwf77Qm1jpu4zP-R7ZKd6N3rUgc288_GyiWi2xdbBMNctF8mIihZTpLkFiupr9mP7UlkdfgwgOPdIj8ZDF207edVwnZHORRz9a8jUbofF9_ykLC5xhYeuD3ZRt-XJsgQsjv4FL-Fj0k-AFu_XVPaG0_9T7yQAztKMppTJgaPMwmuOJCFtccdBpPncdcRi5QPTtJ6cQzr75seTmuP_n7HAMfEjEgB6ElJztWBIODJn5ale2tSwFvo9-0y1-7-JYxKDzXCnLU7vuEMdOI_FeY6gQtHp3WAjdU7pLQj-DEaS-CE3HnOeTZtNbBLfpDq8W4oW4_Hr2uFY41EEIjmXzeIXN7Ctn2dFKeUvhJbt0XVkVLvg2Eh4s-hdW0HWyWX_E9d6NPVdNQd_Kuzd9XKcAUBCiJMo_SrsaaEBhiEM4fOoWeR3AYHT1GDZUmFZDbaPAuSvrXLFPqYruqbhudtIj71BvROca47TPUBWkmmVvGzEQMEtl8N3SHJUFwq_x-CcTWwI48yM4iXFtxlGpQl1HlItmyd5CSIApGlSSKyDEsAfJNj7VBlpj82gkMRAuje7uqOOXwJHSZ8v58Zd8B2BWaYSnV63NONIFpwR_yNQ5jnY"
}
              

Bank Lists

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/banks
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Banka benzersiz id değeri

bank_name String

Banka benzersiz değeri

bank_title String

Banka adı

order Int

Banka listeleme sırası

created_at Datetime

Vomsis tarafından kayıt eklenme tarihi

Response
{
  "status": "success",
  "banks": [
    {
      "id": 5,
      "bank_name": "finansbank",
      "bank_title": "QNB Finansbank",
      "order": 1,
      "created_at": "2022-10-19 17:46:28"
    }
  ]
}
              

Account Lists

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/accounts
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Hesap benzersiz id değeri

bank_id Int

Banka benzersiz id değeri

branch_name String

Hesap kanal adı

fec_name String

Para birimi

account_number Int

Hesap numarası

balance Float

Hesap bakiyesi

branch_id Int

Hesap kanal id

add_to_balance Int

Tüm banka hesapları toplamına dahil et/etme 1-0 değerini alır. Dahil Et(1)

custom_iban String

Müşteri tarafından belirlenen iban adresi

iban String

Hesap iban adresi

status Int

Hesap aktif/pasif durumu

b_order Int

Hesap listeleme sırası

product_code String

Hesap türü

created_at Datetime

Vomsis tarafından kayıt oluşturulma tarihi

Response
{
  "status": "success",
  "accounts": [
    {
      "id": 38,
      "bank_id": 19,
      "branch_name": null,
      "fec_name": "TL",
      "account_number": "3123647",
      "balance": "8598.70",
      "branch_id": "115",
      "add_to_balance": 1,
      "custom_iban": null,
      "iban": "TR440020300003643647123401",
      "status": 1,
      "b_order": 0,
      "product_code": "CARIHSP",
      "created_at": "2020-09-30 09:03:44"
    }
  ]
}
              

Bank Account Lists

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/banks/{id}/accounts
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Hesap benzersiz id değeri

branch_name String

Banka kanal adı

fec_name String

Para birimi

account_number Int

Hesap numarası

balance Float

Hesap bakiyesi

branch_id Int

Hesap kanal id

add_to_balance Int

Tüm banka hesapları toplamına dahil et/etme 1-0 değerini alır. Dahil Et(1)

custom_iban String

Müşteri tarafından belirlenen iban adresi

iban String

Hesap iban adresi

status Int

Hesap aktif/pasif durumu

b_order Int

Hesap listeleme sırası

product_code String

Hesap türü

created_at Datetime

Vomsis tarafından kayıt oluşturulma tarihi

Response
{
  "status": "success",
  "banks": [
    {
      "id": 24,
      "branch_name": "",
      "fec_name": "TL",
      "account_number": "1800225",
      "balance": "98481.00",
      "branch_id": "828",
      "add_to_balance": 1,
      "custom_iban": null,
      "iban": "TR775749619066252661823960",
      "status": 1,
      "b_order": 2,
      "product_code": null,
      "created_at": "2019-06-13 14:36:03"
    }
  ]
}
              

Account Detail

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/accounts/{id}
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Hesap benzersiz id değeri

branch_name String

Banka kanal adı

fec_name String

Para birimi

account_number Int

Hesap numarası

balance Float

Hesap bakiyesi

branch_id Int

Hesap kanal id

add_to_balance Int

Tüm banka hesapları toplamına dahil et/etme 1-0 değerini alır. Dahil Et(1)

custom_iban String

Müşteri tarafından belirlenen iban adresi

iban String

Hesap iban adresi

status Int

Hesap aktif/pasif durumu

b_order Int

Hesap listeleme sırası

product_code String

Hesap türü

created_at Datetime

Vomsis tarafından kayıt oluşturulma tarihi

Response
{
  "status": "success",
  "account": [
    {
      "id": 25,
      "branch_name": "",
      "fec_name": "EUR",
      "account_number": "1689894",
      "balance": "557.00",
      "branch_id": "885",
      "add_to_balance": 1,
      "custom_iban": null,
      "iban": "TR006088489122042702190239",
      "status": 1,
      "b_order": 1,
      "product_code": null,
      "created_at": "2019-06-13 14:36:03"
    }
  ]
}
              

Account Transactions

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/accounts/{id}/transactions
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Query Params
Field Type Description
beginDate String

Hareket başlangıç tarihi ör. 05-11-2019 00:00:00

endDate String

Hareket başlangıç tarihi ör. 06-11-2019 00:00:00

lastId Int

Belirtilen ID üzerindeki hareketleri getirir. (Opsiyonel)

dateType String

Muhasebe veya sistem tarihine göre listeleme yapar. [system_date,accounting_date] (Opsiyonel)

types String

Hareket tiplerine göre kayıtları getirir. /api/v2/transaction_types servisinden değerler alınabilir.(Opsiyonel)

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Hareket benzersiz id değeri

vms_transaction_type String

Vomsis tarafından belirlenen hareket tipi

bank_account_id Int

Bağlı olduğu hesap benzersiz id değeri

transaction_type String

Hareket kodu

mt940transaction_type String

MT940 hareket kodu

system_date Datetime

Banka hareket oluşturulma tarihi

accounting_date Datetime

Banka hareket muhasebe tarihi

sender_identity_number String

Gönderen tckn

sender_name String

Gönderen ad soyad

sender_branch String

Gönderen hesap no

sender_title String

Gönderen ünvan

sender_iban String

Gönderen iban

sender_taxno String

Gönderen vkn

reciever_iban String

Alıcı iban

opponent_title String

Karşı taraf ünvan

opponent_iban String

Karşı taraf iban

opponent_taxno String

Karşı taraf vkn

fis_no String

Fis numarası

payer_tax_no String

Ödeyen vkn

description String

Hareket açıkmala

fec_name String

Para birimi

amount Float

Tutar

current_balance Float

Anlık bakiye

resource_code String

Evrak numarası

type String

Banka hareket turu [borclu,alacakli]

note String

Vomsis panelinde, kullanıcılar tarafından verilen açıklama

order String

Hareket sırası

created_at Datetime

Vomsis tarafından kayıt oluşturulma tarihi

tags Array

Vomsis panelinde, kullanıcılar tarafından verilen etiketler

                    [
                      {
                        "tag_id": 2,
                        "detail_id": 615745,
                        "tag": {
                          "id": 2,
                          "name": "Virman"
                        }
                      }
                    ]
                  
Response
{
  "status": "success",
  "transactions": [
    {
      "id": 6915745,
      "vms_transaction_type": "VIRMGID",
      "bank_account_id": 73,
      "key": "23b9e3f191a286d7a934a22b8a9decd1",
      "transaction_type": "EFT",
      "mt940transaction_type": "EFT",
      "system_date": "2022-03-10 13:50:45",
      "accounting_date": "2022-03-10 13:50:45",
      "sender_identity_number": null,
      "sender_name": null,
      "sender_branch": null,
      "sender_title": "",
      "sender_iban": "TR940013500000007906321001",
      "sender_taxno": "3230491123",
      "reciever_iban": null,
      "opponent_title": "",
      "opponent_iban": "TR940013500000007906080001",
      "opponent_taxno": "3230491123",
      "fis_no": "9300202203100023238027",
      "payer_tax_no": null,
      "description": "SN:58689 Vomsis A.Ş. Açk: DNZ AND EFT 107322 209000.00 TRY Gönd.",
      "fec_name": "TL",
      "amount": "-209000.00",
      "current_balance": "2424.45",
      "resource_code": "9300202203100005898027",
      "type": "borclu",
      "note": null,
      "order": 1,
      "created_at": "2022-03-10 13:51:58",
      "tags": [
        {
          "tag_id": 2,
          "detail_id": 615745,
          "tag": {
            "id": 2,
            "name": "Virman"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
              

Transactions

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/transactions
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Query Params
Field Type Description
beginDate String

Hareket başlangıç tarihi ör. 05-11-2019 00:00:00

endDate String

Hareket başlangıç tarihi ör. 06-11-2019 00:00:00

lastId Int

Belirtilen ID üzerindeki hareketleri getirir. (Opsiyonel)

dateType String

Muhasebe veya sistem tarihine göre listeleme yapar. [system_date,accounting_date] (Opsiyonel)

types String

Hareket tiplerine göre kayıtları getirir. /api/v2/transaction_types servisinden değerler alınabilir.(Opsiyonel)

bankName String

İlgili bankaya ait hareketleri getirir. /api/v2/banks servisinden bank_name değerleri gönderilmelidir. (Opsiyonel)

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Hareket benzersiz id değeri

vms_transaction_type String

Vomsis tarafından belirlenen hareket tipi

bank_account_id Int

Bağlı olduğu hesap benzersiz id değeri

transaction_type String

Hareket kodu

mt940transaction_type String

MT940 hareket kodu

system_date Datetime

Banka hareket oluşturulma tarihi

accounting_date Datetime

Banka hareket muhasebe tarihi

sender_identity_number String

Gönderen tckn

sender_name String

Gönderen ad soyad

sender_branch String

Gönderen hesap no

sender_title String

Gönderen ünvan

sender_iban String

Gönderen iban

sender_taxno String

Gönderen vkn

reciever_iban String

Alıcı iban

opponent_title String

Karşı taraf ünvan

opponent_iban String

Karşı taraf iban

opponent_taxno String

Karşı taraf vkn

fis_no String

Fis numarası

payer_tax_no String

Ödeyen vkn

description String

Hareket açıkmala

fec_name String

Para birimi

amount Float

Tutar

current_balance Float

Anlık bakiye

resource_code String

Evrak numarası

type String

Banka hareket turu [borclu,alacakli]

note String

Vomsis panelinde, kullanıcılar tarafından verilen açıklama

order String

Hareket sırası

created_at Datetime

Vomsis tarafından kayıt oluşturulma tarihi

tags Array

Vomsis panelinde, kullanıcılar tarafından verilen etiketler

                    [
                      {
                        "tag_id": 2,
                        "detail_id": 615745,
                        "tag": {
                          "id": 2,
                          "name": "Virman"
                        }
                      }
                    ]
                  
account account

Hareketin bağlı olduğu Hesap ve Banka bilgisi

                    {
                      "id": 73,
                      "bank_id": 22,
                      "branch_name": "Yedi̇tepe Büyük İşletmeler",
                      "fec_name": "TL",
                      "account_number": "2913129",
                      "balance": "1732.25",
                      "branch_id": "4840",
                      "iban": "TR700013400000291312900004",
                      "custom_iban": null,
                      "status": 1,
                      "b_order": 0,
                      "product_code": "VDSZMVD"
                      "bank": {
                        "id": 22,
                        "bank_name": "denizbank",
                        "bank_title": "Denizbank",
                        "order": 6
                      }
                    }
                  
Response
{
  "status": "success",
  "transactions": [
    {
      "id": 6915745,
      "vms_transaction_type": "VIRMGID",
      "bank_account_id": 73,
      "key": "23b9e3f191a286d7a934a22b8a9decd1",
      "transaction_type": "EFT",
      "mt940transaction_type": "EFT",
      "system_date": "2022-03-10 13:50:45",
      "accounting_date": "2022-03-10 13:50:45",
      "sender_identity_number": null,
      "sender_name": null,
      "sender_branch": null,
      "sender_title": "",
      "sender_iban": "TR940013500000007906321001",
      "sender_taxno": "3230491123",
      "reciever_iban": null,
      "opponent_title": "",
      "opponent_iban": "TR940013500000007906080001",
      "opponent_taxno": "3230491123",
      "fis_no": "9300202203100023238027",
      "payer_tax_no": null,
      "description": "SN:58689 Vomsis A.Ş. Açk: DNZ AND EFT 107322 209000.00 TRY Gönd.",
      "fec_name": "TL",
      "amount": "-209000.00",
      "current_balance": "2424.45",
      "resource_code": "9300202203100005898027",
      "type": "borclu",
      "note": null,
      "order": 1,
      "created_at": "2022-03-10 13:51:58",
      "tags": [
        {
          "tag_id": 2,
          "detail_id": 615745,
          "tag": {
            "id": 2,
            "name": "Virman"
          }
        }
      ],
      "account": {
        "id": 73,
        "bank_id": 22,
        "branch_name": "Yedi̇tepe Büyük İşletmeler",
        "fec_name": "TL",
        "account_number": "2913129",
        "balance": "1732.25",
        "branch_id": "4840",
        "iban": "TR700013400000291312900004",
        "custom_iban": null,
        "status": 1,
        "b_order": 0,
        "product_code": "VDSZMVD"
        "bank": {
          "id": 22,
          "bank_name": "denizbank",
          "bank_title": "Denizbank",
          "order": 6
        }
      }
    }
  ]
}
              

Terminal Lists

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/pos-rapor/stations
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Terminal benzersiz id değeri

bank_name String

Banka benzersiz değeri

bank_title String

Banka adı

status Int

Pos aktif/pasif durumu. Aktif(1)

workplace_no Int

İşyeri no

station_no Int

Pos no

workplace_name String

İşyeri adı

transaction_currency String

Para birimi

custom_name String

Vomsis panelinde, kullanıcı tarafından verilen değer

commission_rate Float

Tek çekim komisyon oranı

Response
{
  "success": "true",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "bank_name": "garanti",
      "bank_title": "Garanti",
      "status": 1,
      "workplace_no": "0123456",
      "station_no": "0123456",
      "workplace_name": "VOMSIS",
      "transaction_currency": "TL",
      "custom_name": "VOMSIS",
      "commission_rate": "0.00"
    }
  ]
}
              

Terminal Transactions

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/pos-rapor/stations/{id}/transactions
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response Parameters
Field Type Description
id Int

Hareket benzersiz id değeri

award_contribution String

Ödül katkısı

batchn String

Batch no

blocked_date String

Bloke tarihi

blocked_no Int

Bloke no

block_time String

Bloke saat

card_number String

Kredi kartı numarası

card_type String

Kart tipi

chain_no String

commission Float

Komisyon

commission_rate Float

Komisyon oranı

confirmation_number String

Doğrulama kodu

date Date

Tarih

description String

Açıklama

end_of_day_date Date

Gün sonu tarihi

exchange String

Döviz cinsi

extra_award_contribution String

Ekstra ödül katkısı

gross_amount Float

Bürüt tutar

iklcom_chip Stringg

-

installments_count Int

Taksit sayısı

installments_order Int

Taksit sırası

kesilen_chip String

-

key String

Hareket benzersiz anahtar

net_amount Float

Net tutar

net_chip String

-

product_class String

Ürün sınıfı

provision_date Date

Provizyon tarihi

provision_no String

Provizyon no

reference_number String

Referans numarası

registration_date Date

Kayıt tarihi

registration_date Date

Kayıt tarihi

service_com String

-

sm_award_contribution String

-

station String

İstasyon

station String

İstasyon

sub_card_type String

Kart tipi

system_date Datetime

Sistem kayıt tarihi

time Time

Sistem kayıt saati

transaction_end_date Date

İşlem bitiş tarihi

transaction_no String

İşlem no

transaction_type String

İşlem tipi

transfer_to_account_date Date

Hesap aktarma tarihi

valor Date

Valör tarihi

vrcom_chip String

-

workplace String

İşyeri

workplace_social_contribution String

İşyeri sosyal katkı

Query Params
Field Type Description
beginDate String

Hareket başlangıç tarihi ör. 05-11-2021 - Tarih aralığı max. 14 gün olabilir.

endDate String

Hareket başlangıç tarihi ör. 06-11-2021 - Tarih aralığı max. 14 gün olabilir.

lastId(Opsiyonel) Integer

Belirtilen ID üzerindeki hareketleri getirir.

Response
{
  "status": "success",
  "transactions": [
    {
      "id": 41789,
      "award_contribution": null,
      "batchn": null,
      "blocked_date": null,
      "blocked_no": null,
      "block_time": null,
      "card_number": "1234********6789",
      "card_type": null,
      "chain_no": null,
      "commission": "0.00",
      "commission_rate": "0.00",
      "confirmation_number": "123456",
      "date": "01.12.2021",
      "description": "PESIN YD KART",
      "end_of_day_date": "2021-12-01",
      "exchange": "EUR",
      "extra_award_contribution": null,
      "gross_amount": "123.00",
      "iklcom_chip": null,
      "installments_count": 0,
      "installments_order": 0,
      "kesilen_chip": null,
      "key": "c91e3dc9d21bd1f13f29dd48e86589a9",
      "net_amount": "123.00",
      "net_chip": null,
      "product_class": null,
      "provision_date": null,
      "provision_no": null,
      "reference_number": null,
      "registration_date": "01.12.2021",
      "service_com": null,
      "sm_award_contribution": null,
      "station": "VMS12345",
      "sub_card_type": "MASTERCARD",
      "system_date": "2021-12-01 23:48:20",
      "time": "23.48.20",
      "transaction_end_date": null,
      "transaction_no": null,
      "transaction_type": "Satış",
      "transfer_to_account_date": null,
      "valor": "02.12.2021",
      "vrcom_chip": null,
      "workplace": "12345678",
      "workplace_social_contribution": null
    }
  ]
}