Vomsis API V1

Vomsis API Geliştirici Portalı'na Hoş Geldiniz...

Geliştirici Portalı, Vomsis API'lerini kullanarak uygulama oluşturmanıza olanak sağlar. İlk uygulamaya başlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi sağladık. Yetkilendirme ve API Kullanımı bölümlerini içeren aşağıdaki kılavuza göz atmanızı öneririz.


Vomsis API KEY ve SECRET nasıl oluşturulur?

Vomsis panel üzerinden, API Ayarları sayfası ile yeni api uygulaması oluşturabilirsiniz. Oluşturulan api uygulaması detayından otomatik oluşturulan API KEY ve SECRET değerlerini alabilirsiniz. Uygulama oluştururken girdiğiniz statik ip adresi üzerinden isteklerde bulunabileceğinizi unutmayın.

Authentication - User Authentication

POST https://developers.vomsis.com/api/v2/authenticate
Params
Field Type Description
app_key String

Api Key

app_secret String

Api Secret

Response
{
  "status": "200",
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGcasiOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImI5ZjhiY2RmZmQ1MzMxYTliMmI4NDcwMzIwZTIwMmZkMjhjMzNlMzdhOTE3OTI1OWNlNjNmYWEzNzc3YmViZDllYjEyZmY2MGE1OWU3NDExIn0.eyJhdWQiOiI3IiwianRpIjoiYjlmOGJjZGZmZDUzMzFhOWIyYjg0NzAzMjBlMjAyZmQyOGMzM2UzN2E5MTc5MjU5Y2U2M2ZhYTM3NzdiZWJkOWViMTJmZjYwYTU5ZTc0MTEiLCJpYXQiOjE1NzQ2NjI5NDYsIm5iZiI6MTU3NDY2Mjk0NiwiZXhwIjoxNjA2Mjg1MzQ2LCJzdWIiOiIxOTgiLCJzY29wZXMiOltdfQ.F8l2XZ2W3S1XPY3ql9fLX49kIdVh9kw8D7mwn2RFJMaGaJHN15k24NczOqkCSgzLOcGwf77Qm1jpu4zP-R7ZKd6N3rUgc288_GyiWi2xdbBMNctF8mIihZTpLkFiupr9mP7UlkdfgwgOPdIj8ZDF207edVwnZHORRz9a8jUbofF9_ykLC5xhYeuD3ZRt-XJsgQsjv4FL-Fj0k-AFu_XVPaG0_9T7yQAztKMppTJgaPMwmuOJCFtccdBpPncdcRi5QPTtJ6cQzr75seTmuP_n7HAMfEjEgB6ElJztWBIODJn5ale2tSwFvo9-0y1-7-JYxKDzXCnLU7vuEMdOI_FeY6gQtHp3WAjdU7pLQj-DEaS-CE3HnOeTZtNbBLfpDq8W4oW4_Hr2uFY41EEIjmXzeIXN7Ctn2dFKeUvhJbt0XVkVLvg2Eh4s-hdW0HWyWX_E9d6NPVdNQd_Kuzd9XKcAUBCiJMo_SrsaaEBhiEM4fOoWeR3AYHT1GDZUmFZDbaPAuSvrXLFPqYruqbhudtIj71BvROca47TPUBWkmmVvGzEQMEtl8N3SHJUFwq_x-CcTWwI48yM4iXFtxlGpQl1HlItmyd5CSIApGlSSKyDEsAfJNj7VBlpj82gkMRAuje7uqOOXwJHSZ8v58Zd8B2BWaYSnV63NONIFpwR_yNQ5jnY"
}
              

Account List

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/banks
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response
{
  "status": "200",
  "banks": [
    {
      "id": 5,
      "bank_name": "finansbank",
      "bank_title": "QNB Finansbank",
      "order": 1
    },
    {
      "id": 3,
      "bank_name": "ziraatbank",
      "bank_title": "Ziraat Bankası",
      "order": 2
    }
  ]
}
              

Account List

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/banks/{id}/accounts
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response
{
  "status": "200",
  "banks": [
    {
      "id": 24,
      "branch_name": "",
      "fec_name": "TL",
      "account_number": "1800225",
      "balance": "98481.00",
      "branch_id": "828",
      "iban": "TR775749619066252661823960",
      "status": 1,
      "b_order": 2,
      "product_code": null,
      "created_at": "2019-06-13 14:36:03",
      "bank": null
    },
    {
      "id": 25,
      "branch_name": "",
      "fec_name": "EUR",
      "account_number": "1689894",
      "balance": "557.00",
      "branch_id": "885",
      "iban": "TR006088489122042702190239",
      "status": 1,
      "b_order": 1,
      "product_code": null,
      "created_at": "2019-06-13 14:36:03",
      "bank": null
    }
  ]
}
              

Account Detail

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/accounts/{id}
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Response
{
  "status": "200",
  "account": [
    {
      "id": 25,
      "branch_name": "",
      "fec_name": "EUR",
      "account_number": "1689894",
      "balance": "557.00",
      "branch_id": "885",
      "iban": "TR006088489122042702190239",
      "status": 1,
      "b_order": 1,
      "product_code": null,
      "created_at": "2019-06-13 14:36:03",
      "bank": null
    }
  ]
}
              

Account Transaction

GET https://developers.vomsis.com/api/v2/accounts/{id}/transaction
Headers
Field Type Description
Authorization String

Bearer {access_token}

Query Params
Field Type Description
beginDate String(zorunlu)

12-10-2019 00:00:00

endDate String(zorunlu)

19-10-2019 00:00:00

Response
{
  "status": "200",
  "transactions": [
    {
      "id": 3,
      "key": "02378587684825",
      "transaction_type": null,
      "system_date": "2019-01-17 00:00:00",
      "sender_identity_number": null,
      "sender_name": "",
      "sender_branch": null,
      "sender_iban": null,
      "reciever_iban": null,
      "fis_no": null,
      "payer_tax_no": null,
      "description": "Maaş Ödemesi",
      "fec_name": "TL",
      "amount": "-7880.00",
      "current_balance": "1200.00",
      "resource_code": null,
      "type": "borclu",
      "order": 0,
      "created_at": "2019-06-13 14:35:55"
    },
    {
      "id": 4,
      "key": "54151718762983",
      "transaction_type": null,
      "system_date": "2019-03-07 00:00:00",
      "sender_identity_number": null,
      "sender_name": "",
      "sender_branch": null,
      "sender_iban": null,
      "reciever_iban": null,
      "fis_no": null,
      "payer_tax_no": null,
      "description": "HVL A444 Nolu Fatura Ödemesi",
      "fec_name": "TL",
      "amount": "-3478.00",
      "current_balance": "6680.00",
      "resource_code": null,
      "type": "borclu",
      "order": 0,
      "created_at": "2019-06-13 14:35:55"
    }
  ]
}